warsztaty

Proponowane poniżej warsztaty są efektem mojej współpracy z organizacjami. Powstały w odpowiedzi na bieżące potrzeby pracowników i managerów, którzy w obecnej rzeczywistości borykają się z nowymi wyzwaniami.

Założenia warsztatów

Wyzwania te związane są zarówno z wpływami środowiska miejsca pracy (branża Klienta, struktura firmy, otoczenie biznesowe), jak i indywidualnym podejściem do danego tematu pracowników i ich przełożonych. Podejście to warunkowane jest różnicami osobowościowymi, innymi kompetencjami, kwalifikacjami i doświadczeniami.

Narzędzia i dane

Dlatego w trakcie warsztatów wykorzystuję:

Jako narzędzia otwierające dyskusje i do tworzenia rozwiązań wykorzystuję pytania coachingowe, testy psychologiczne, psychoedukację oraz wprowadzenie w zagadnienia z zakresu zarządzania.

Cechy warsztatów

Każdy warsztat jest inny, ma dedykowaną do potrzeb zespołu agendę, dostosowany do aktualnej sytuacji zespołu, który w nim uczestniczy;

Może mieć formę:

Uczestnikami mogą być zarówno osoby w wyższego szczebla zarządzania, jak i pracownicy im podlegli.

W zależności od formy i ustaleń ze sponsorem, na warsztat zapraszamy od kilku do kilkunastu osób. W ten sposób  możemy uzyskać optymalne zaangażowanie wszystkich uczestników oraz największą efektywność wypracowanych w trakcie spotkania rezultatów.

Zapraszam do kontaktu!

Oferta warsztatów

Warsztat pt. "Zapobieganie wypaleniu zawodowemu"

Syndrom wypalenia zawodowego stał się obecnie często poruszanym tematem. Wiele organizacji ma problem z przyznaniem się do tego, że poniosło porażkę i doprowadziło do rozwoju tego syndromu u swoich pracowników. Wynika to z obarczania winą za wypalenie tylko czynników środowiska pracy, co nie do końca jest słuszne. Psychologia, a szczególnie teoria dr Maslach mówi o tym, że wypalenie wynika z napięcia powstałego w wyniku niedopasowania oczekiwań pracownika z tym, co otrzymuje w miejscu pracy. Zatem pojawia się element oczekiwań pracownika, jego postawy, potrzeb, sposobów radzenia sobie z emocjami i stresem, itp.

W moim warsztacie między innymi tematami omawiam źródła wypalenia wynikające zarówno z czynników związanych z miejscem pracy, jak i z tym, co do niego wnosi sam pracownik. Budowanie wiedzy i świadomości na ten temat otwiera pracowników na ich odpowiedzialność za prezencję wypalenia i aktywne zapobieganie niewłaściwym postawom i interpretacjom.

O wypaleniu opowiadam również podczas webinarów, w wywiadach i podcastach. Zapraszam do nich po więcej informacji:

Wypalenie zawodowe – wywiad dla Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy M. St. Warszawy – Anna Sobczak

WYPALENIE ZAWODOWE A ZMIANA PRACY Podcast – Anna Sobczak

Wywiad na temat wypalenia aktywistycznego – Anna Sobczak

Praca coacha z wypaleniem zawodowym w czasie pandemii – Webinar ICF – Anna Sobczak

Warsztat na temat wypalenia zawodowego dostosowuję do branży Klienta. Inne wyzwania stoją przed pracownikami usług pomocowych, jak psychoterapeuci i coachowie, inne przed pracownikami firm komercyjnych, jak banki i instytucje finansowe.

Dodatkowo biorę pod uwagę inne cechy uczestników, jak stanowisko i związane z nim role zawodowe, staż pracy, przewidziana liczba osób zespołu, itp.

Agenda warsztatów

Podczas warsztatu wprowadzam w następujące tematy:

Jakie korzyści uzyskają uczestnicy i organizacja?

W trakcie warsztatu uczestnicy dowiedzą się jak sami mogą zapobiegać “chorobie”, jaką jest wypalenie. Aby nie było konieczne ponoszenie kosztów “leczenia” i “zarażenia chorobą” kolejnych pracowników – a jak wskazuję w trakcie warsztatu, jedną z cech wypalenia jest charakter wirusowy.

Najważniejszym elementem warsztaty jest wskazanie pracownikom tego, w jaki sposób sami mogą zarządzić źródłami wypalenia w miejscu pracy. W ten sposób poczują współodpowiedzialność za możliwość pojawienia się tego syndromu oraz będą mogli aktywnie jemu przeciwdziałać.

Forma warsztatu

Forma warsztatu jest dostosowywana do aktualnych potrzeb Klienta i jak dotąd wykorzystywałam:

W przypadku zainteresowania tematem zapobiegania wypaleniu zawodowemu, proszę o kontakt. Gotowa jestem przedstawić szczegóły ofert, w tym dostosować warsztat pod indywidualne potrzeby uczestników.

Warsztat pt. "Interwencje w kryzysie emocjonalnym "

Uczestnicy warsztatu otrzymają dawkę informacji i doświadczeń, dzięki którym w trudnej sytuacji kryzysu emocjonalnego pracownika będą w stanie podjąć właściwe działania i zaopiekować się jego zdrowiem psychicznym.

Temat kryzysów emocjonalnych szczególnie wyraźnie zarysował się w naszej rzeczywistości na początku pandemii. Wszyscy zostaliśmy postawieni  wobec nowych wyzwań, z koniecznością dostosowania się do innych warunków życia i pracy. Niejedni z nas zapłacili za to wyczerpaniem emocjonalnym, czasem psychofizycznym.

To wtedy prowadziłam swoje pierwsze warsztaty na ten temat. Przygotowane były one dla oddziału polskiego International Coaching Federation.  Kilka słów na ich temat napisałam na moim blogu pod linkami:

Webinar Interwencje w kryzysie związanym z aktualnym stanem zagrożenia i niepewności – Anna Sobczak

Jak wiedza o emocjach pomaga w przezwyciężeniu kryzysów psychicznych w obecnych nieprzewidywalnych czasach – LF ICF 8.02.2023. Spotkanie poświęcony kryzysom emocjonalnym, sposobom ich zapobiegania i interwencjom. (annasobczak.pl)

Agenda warsztatów

W trakcie warsztatu przyjrzymy się:

I co istotne, podyskutujemy o tym, jak sami mamy się chronić przed kryzysem emocjonalnym, pomagając innym.

Jakie korzyści uzyskają uczestnicy i organizacja?

Uczestnicy warsztatu otrzymają dawkę informacji i doświadczeń, dzięki którym w trudnej sytuacji kryzysu emocjonalnego pracownika będą w stanie podjąć właściwe działania i zaopiekować się jego zdrowiem psychicznym.

W przypadku zainteresowania tematem błędów w komunikacji, proszę o kontakt. Gotowa jestem przedstawić szczegóły ofert, w tym dostosować formę warsztaty pod indywidualne potrzeby uczestników.

Warsztat pt. "Błędy w komunikacji"

Warsztat ma na celu pokazanie głównych błędów, które popełniamy w momencie tworzenia komunikatu, jego wysyłania i odbierania. Uczestnicy będą mogli poznać swój styl komunikacji oraz dowiedzieć się, jak korzystać z wiedzy o odmiennych potrzebach i stylach komunikacji swoich rozmówców.

Agenda warsztatów

Spojrzenie na odmienność naszych umiejętności i potrzeb, wynikających z naturalnych cech, jak i wyników naszych doświadczeń z okresu nauki i pracy, pozwoli na przyjrzenie się różnym stylom komunikacji. Znajomość tych stylów, jak i świadomość tego, jakim stylem sami się posługujemy, pozwoli na elastyczne dostosowanie komunikatu do określonej osoby lub sytuacji.

Ćwiczenia w trakcie warsztatu wskażą, jakim stylem komunikacji posługują się jego uczestnicy oraz gdzie należy szukać własnych filtrów, które prowadzą do zniekształcania i błędnych interpretacji informacji wysyłanych i odbieranych.

Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z narzędziami pomagającymi w budowaniu poprawnego komunikatu.

Jakie korzyści można uzyskać eliminując błędy w komunikacji?

Poniżej wypisałam kilka, z którymi zetknęłam się w organizacjach Klientów pracując nad sytuacjami konfliktowymi wynikającymi z problemów komunikacyjnych:

Ponieważ temat jest szeroki, warsztat zostanie dostosowany do konkretnej potrzeby uczestników. Mogą być w jego trakcie wykorzystane ćwiczenia i testy psychologiczne, zgodnie z ustaleniami na etapie jego przygotowania.

W przypadku zainteresowania tematem błędów w komunikacji, proszę o kontakt. Gotowa jestem przedstawić szczegóły ofert, w tym dostosować formę warsztaty pod indywidualne potrzeby uczestników.