wywiad z Anną Sobczak na temat wypalenia aktywistycznego w fundacji Umbrella
Anna Sobczak

Anna Sobczak

Psycholog biznesu i akredytowany coach PCC ICF

Wywiad na temat wypalenia aktywistycznego

Na spotkaniu poruszyliśmy następujące wątki:
  • Przypomnieliśmy na czym polega wypalenie aktywistyczne i jak do niego dochodzi
  • Omówiliśmy strategie radzenia sobie z wypaleniem aktywistycznym
  • Porozmawialismy jak biznes radzi sobie z wypaleniem zawodowym
  • Dowiedzieliśmy się, czy coaching może być odpowiedzią na proces wypalenia aktywistycznego.
  • Wywiad odbył się na żywo 8 grudnia na profilu Fundacji Umbrella.
 
Webinar jest częścią projektu „Teraz Troska” realizowanego przez Fundację Umbrella z dotacji programu Aktywni Obywatele- Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Share this post

business coaching
Anna Sobczak

ROE w procesach coachingowych

Czym jest ROE w procesach coachingowych? Założeniem pomiaru ROE (Return on Expectations) jest podejście do coachingu jako narzędzia wspomagającego realizacje strategii rozwoju organizacji. Podejście to realizuje powiązanie coachingu z konkretnymi,

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

ROI w procesach coachingowych

Czym jest ROI w procesach coachingowych? Dla osób pracujących w danymi finansowymi w organizacjach temat ROI w procesach coachingowych powinien być czytelny. Jednak wyjaśnijmy na początki, czym jest ROI i

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego – czym jest? W podejściu jakościowym istotne jest określenie i wybór celu procesu coachingowego ważnego dla coachee i organizacji (otoczenia coachee) oraz rezultatów, które można

Czytaj więcej »