jak wygląda moja praca
z młodzieżą

Obecna młodzież stoi przed wieloma trudnymi decyzjami i wyzwaniami. Celem naszej współpracy jest znalezienie osobistej drogi do realizacji własnych pasji, marzeń i planów, związanych z edukacją i przyszłym zawodem.

Jakie aspekty poruszamy

Praca z młodzieżą dotyczy kilku aspektów związanych z ich ścieżką rozwoju zawodowego oraz różnych etapów ich edukacji. W jej trakcie wypracowujemy:

lupa-icon

Zrozumienie swoich silnych i słabych stron, talentów, zdolności

lupa-icon

Analizę własnych pragnień i potrzeb, pomysłu na siebie w przyszłości

lupa-icon

Odnalezienie ścieżki rozwoju zawodowego zgodnego z najmocniejszymi osiągnięciami i umiejętnościami młodego człowieka

lupa-icon

Uchwycenie sensu, niezbędnego do wykonywania swojego zawodu z radością i pełnym naturalnym zaangażowaniem

Pracujemy na wszystkich etapach edukacji młodych osób

ok-icon-1

już na etapie szkoły średniej, gdy podejmowanie są podstawowe decyzje o wyborze mającym wpływ na możliwości zdawania matury i uzyskania punktów na określone kierunki studiów,

ok-icon-1

przed maturą, gdy potrzebne jest skupienie się na przedmiotach dających największe szanse dostania się na wybrane po głębokiej analizie uczelnie i kierunki studiów

ok-icon-1

w trakcie studiów przy pierwszych dylematach związanych z rozczarowaniem pozyskiwaną wiedzą lub lepszym zrozumieniem kierunku zawodowego, w którym się idzie, a który do końca nie jest wymarzonym

ok-icon-1

w trakcie podejmowania decyzji o zmianie studiów, gdy człowiek musi często przeciwstawić się swoim własnym ograniczeniom, jak poczuciu obowiązku, strachem przed rozczarowaniem czy lękiem przed porażką związaną z błędną decyzją

ok-icon-1

na koniec studiów przy składaniu pierwszych aplikacji i przygotowaniu do rozmów rekrutacyjnych, mających pokazać wyjątkowe umiejętności  i talenty zgodne z potrzebami potencjalnego pracodawcy

Pandemia Covid-19 odcisnęła piętno na młodych ludziach i ich edukacji

Coraz częściej przychodzą do mojego gabinetu ludzie borykający się z problemami emocjonalnymi związanymi z izolacją, brakiem poczucia przynależności do grupy rówieśniczej, brakiem wsparcia od nauczycieli i kolegów.

Dotąd wspominane przez dorosłych jako najciekawsze okresy szalonych przeżyć z rówieśnikami z liceum i czasów studenckich, zostały zastąpione siedzeniem przed ekranem komputera i kontaktami przez komunikatory.  Zajęcia w trybie online przyniosły konsekwencje zarówno w zdrowiu psychicznym i emocjonalnym, jak i w efektach nauki. Wielu uczniów wskazuje na słabe przygotowanie zajęć online, rozumiejąc równocześnie problemy, z jakimi borykają się nieprzygotowani do nich przez system nauczyciele. Matury z roku na rok obniżają poziom wymagań, a przecież nasza młodzież ma również aspiracje podjęcia nauki na dobrych uczelniach i za granicą.

Wszystko to wpływa również na pojawienie się postaw obojętnych wobec swojej przyszłości, którym mocno pomaga ucieczka w świat gier i wirtualnych alternatywnych rzeczywistości. Uzależnienie od gier i fonoholizm, czyli uzależnienia od smartfonów i innych mobilnych urządzeń elektronicznych, stały się jednostkami chorobowymi będącymi przedmiotem pracy psychoterapeutów i terapeutów.

Te i inne wyzwania młodych ludzi w obecnych czasach  potwierdzają potrzebę wsparcie ich przez określonych specjalistów: tutorów pomagających kształtować ścieżki edukacji, coachów kariery towarzyszących w podejmowaniu optymalnych decyzji dotyczących rozwoju zawodowego, psychologów i psychoterapeutów pracujących nad rozwiązaniem problemów psychicznych i emocjonalnych oraz wspierających proces budowania świadomego wellbeingu (dobrostanu) uczniów i studentów.