Emocje i kryzys Tytuł LF 8 2 2023
Anna Sobczak

Anna Sobczak

Psycholog biznesu i akredytowany coach PCC ICF

Jak wiedza o emocjach pomaga w przezwyciężeniu kryzysów psychicznych w obecnych nieprzewidywalnych czasach – LF ICF 8.02.2023

Jak wiedza o emocjach pomaga w przezwyciężeniu kryzysów psychicznych w obecnych nieprzewidywalnych czasach – LF ICF 8.02.2023. 

Webinar poświęciłam omówieniu kryzysu emocjonalnego, jego źródłom, przebiegowi, konsekwencjom oraz możliwym interwencjom. Obecnie jest to często poruszany temat przez moich Klientów zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Aby zrozumieć, na czym polega kryzys, trzeba spojrzeć na emocje, ich znaczenie i rolę w życiu człowieka. Istotne jest to, jakie czynniki wpływają indywidulaną interpretację emocji, i jakie konsekwencje wynikają z braku kontroli nas tymi interpretacjami.

Kryzys emocjonalny i interwencje kryzysowe to zagadnienia z zakresu psychologii klinicznej. Pracując jako coache z różnymi wyzwaniami naszych Klientów, powinniśmy posiadać przynajmniej podstawową wiedzę na ich  temat. W ten sposób będziemy mogli odpowiednio zachować się wobec osoby w kryzysie potrzebującej pomocy. 

W przypadku interwencji udzielanej przez coacha, należy stosować się do określonych zasad. Interwent kryzysowy jest merytorycznie przygotowany do odpowiedniego działania. Coach powinien być świadomy, jakie zachowanie jest właściwe wobec osoby w kryzysie. Kiedy wykorzystać swoje kompetencje coacha w zakresie towarzyszenia w cierpieniu i dawania przestrzeni. Kiedy natomiast powinien przyjąć bardziej dyrektywna postawę, która jest sprzeczna z wytycznymi coachingu, a która jest niezbędna w sytuacji kryzysu.

Podczas prezentacji pokazałam przykłady interwencji wobec osoby potrzebującej pomocy, oraz interwencje wspomagające osoby udzielające pomocy. Dbanie o własne zdrowie psychofizyczne jest elementem niezbędnym do tego, aby efektywnie pomagać innym.

Jako jeden z krytycznych wniosków ze spotkania wskazałam, jak bardzo ważne jest odpowiednie oszacowanie swoich kompetencji do pracy w obronie zdrowia i życia osoby w kryzysie,. Nie można też zapomnieć o dbaniu o własną higienę zdrowia psychicznego. Pozwoli to zapobiec zagrożeniu wypaleniem w pomaganiu osobie pomagającej.

Share this post

business coaching
Anna Sobczak

ROE w procesach coachingowych

Czym jest ROE w procesach coachingowych? Założeniem pomiaru ROE (Return on Expectations) jest podejście do coachingu jako narzędzia wspomagającego realizacje strategii rozwoju organizacji. Podejście to realizuje powiązanie coachingu z konkretnymi,

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

ROI w procesach coachingowych

Czym jest ROI w procesach coachingowych? Dla osób pracujących w danymi finansowymi w organizacjach temat ROI w procesach coachingowych powinien być czytelny. Jednak wyjaśnijmy na początki, czym jest ROI i

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego – czym jest? W podejściu jakościowym istotne jest określenie i wybór celu procesu coachingowego ważnego dla coachee i organizacji (otoczenia coachee) oraz rezultatów, które można

Czytaj więcej »