jak wygląda moja praca
z klientem indywidualnym

Moją misją jest towarzyszenie Klientom w pełnym wyzwań momencie życia zawodowego czy osobistego, jak wymagająca promocja czy wypalenie zawodowe, poprzez wspieranie ich w odnalezieniu w sobie zasobów i motywacji do poniesienia ciężaru tej nowej dla nich sytuacji.

Określenie celu współpracy

Każdy klient, który do mnie przychodzi na pierwsze spotkanie, przynosi swój temat, swoje doświadczenia, poglądy i przekonania. Przynosi On własny sposób myślenia i dochodzenia do pewnych wniosków. Często przychodzi z własną interpretacją swojej sytuacji. Przychodzi z potrzebą zmiany w życiu zawodowym.

Nie ma dwóch takich samych osób na świecie, zatem nie ma dwóch takich samych sposobów pracy z klientem.

Ponieważ skupiam się w swojej pracy na tematach związanych z życiem zawodowym, jest on głównym celem wskazywanym na początku przez klienta. Są to tematy związanie z konfliktami interpersonalnymi, brakiem motywacji i zaangażowania w pracę, poczuciem wypalenia zawodowego. Dopiero rozmowa i spojrzenie głębiej w swoje emocje, wskazuje prawdziwy powód, dla którego się spotykamy.

Rola emocji w naszej pracy

Dlaczego przyglądamy się naszym emocjom? Bo one pokazują nam, co jest dla nas ważne, a co nie, o co zawalczymy ponosząc koszty, a co odpuścimy jako nieważne naszego zaangażowania. Emocje wyrażają nasze potrzeby i przekonania, które są źródłem wewnętrznej, naturalnej motywacji. Wobec niepewności obecnego czasu pandemii, braku możliwości planowania przyszłości, potrzebujemy sami wzmacniać naszą psychikę, energię i motywację. Potrzebujemy być świadomi siebie.  I to jest podstawa mojej pracy z klientem.  

Emocje występują nie tylko w życiu prywatnym. W pracy wykonujemy nasze obowiązki zawodowe, mając określone kompetencje i doświadczenie.  Ale to tylko część całości, jaką jest środowisko pracy. Są w nim ludzie, relacje z nimi,  ich emocje, przekonania, zachowania, itd. Jak i wartości, normy, reguły oraz oczekiwania i decyzje, często nas raniące. 

I jesteśmy my sami. Z naszym, czasem niestabilnym, poczuciem swojej wartości, wpływającym na pewność siebie i naszą asertywność w relacjach z partnerami biznesowymi czy współpracownikami. Z brakiem oceny swoich silnych i słabych stron, a przez to zwracaniem uwagi na to, jak jesteśmy oceniani przez kogoś. 

Brak zrozumienia tego, co wpływa na nasze emocje, jakie potrzeby za nimi stoją, co wzmacnia a co osłabia  nas w reakcjach na sytuacje zawodowe, zaburza naszą równowagę. I sprawia, że źle czujemy się sami z sobą.

A mamy prawo do szczęścia, do sukcesów, do radości. To prawo często sami sobie odbieramy.   I często nie widzimy możliwości  wyjścia z tego impasu. 

Podsumowanie

Jeśli dotarłeś czytając ten post do tego miejsca, znaczy, że temat jest Ci bliski. Może właśnie jesteś w momencie, w którym dojrzałeś do zmiany. Zmiana nie jest łatwa, czasem boli – uczciwie uprzedzam. Ale z czasem  przynosi uwolnienie od tego, co ciążyło, daje nowe emocje, doświadczenia, ludzi. 

To Ty jesteś głównym autorem tej zmiany. Będziemy pracować na Twoich zasobach. zgodnie z Twoimi potrzebami i dla Twojego dobra. Wspierając się Twoimi emocjami. Ja jestem po to, żeby towarzyszyć Ci w tej zmianie, wskazując możliwości, alternatywy, nowe sposoby dojścia do wniosków, wspierając Cię i będąc przy Tobie.

Zapraszam Cię  na niezobowiązujące pierwsze spotkanie, podczas którego wspólnie ocenimy, czy możemy być partnerami w Twojej drodze do zmiany.

w ramach współpracy z klientem pracuję nad obszarami takimi jak:

Moje doświadczenia

 Przeprowadziłam ponad 750 godzin sesji indywidualnych i ponad 200 godzin zajęć grupowych. Współpracując ze mną Klienci osiągnęli zamierzone cele, w tym:

Kilka słów o tym, jak wygląda spotkanie lub cykl spotkań

Jak wspomniałam wyżej, podczas pierwszego spotkania / sesji rozmawiamy o temacie, z jakim przyszedł Klient. Staramy się uzgodnić cel pracy, którą mamy wspólnie wykonać. Cel ten generuje zarówno sposób pracy, indywidualny dla każdego klienta, jak i długość procesu współpracy, na który składa się adekwatna liczba spotkań.

Poniżej prezentuję opis spotkać od strony formalnej. To co się dzieje w trakcie sesji, warunkuje sam klient i relacja z Nim wypracowana. Styl pracy może być mocno oparty o narzędzia wspomagające proces pogłębiania świadomości, jak również może być skupiony na samorefleksji.

Sesja otwierająca

Proces rozpoczyna się sesją otwierającą, trwającą zwykle 90 min.  W zależności od tematu, z jakim przychodzi klient, sesja ta może być wystarczającym wsparciem, jeśli założony i omówiony na początku spotkania cel zostanie przez klienta osiągnięty.

Jeśli jednak cel, z jakim przychodzi klient, nie jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego spotkania, zostaje on szczegółowo omówiony. Omówienie takie pozwala nam ocenić potrzebną liczbę i częstotliwość spotkań. Jednak najważniejsza jest ocena tego, czy jesteśmy dla siebie odpowiednimi partnerami do pracy nad tym celem.

Następnie rozmawiamy o dalszych uzgodnieniach. Omawiamy warunki realizacji procesu, zasady współpracy, odpowiedzialności stron, wyjaśniamy niezbędne zagadnienia natury organizacyjnej i logistycznej. Na koniec sesji podpisujemy kontrakt jako zobowiązanie Stron do przestrzegania warunków opisanych w kontrakcie.

Sesja kontrolna

W przypadku procesów dłuższych niż 6 sesji, po każdych 5-6 sesjach, następuje sesja kontrolna – krótkie podsumowanie osiągnięć klienta w procesie oraz omówienie sposobu naszej współpracy. Wspólnie podejmujemy decyzję, czy konieczna jest jakakolwiek zmiana w sposobie współpracy i w jaki sposób ma być wprowadzona.

Sesja zamykająca

Sesja zamykająca ma na celu podsumowanie całego procesu. Omawiane są osiągnięte wyniki i wnioski, jakie klient wypracował podczas pracy w trakcie wszystkich spotkań. Klient ma możliwość wyrażenia swojej opinii na temat sposobu mojej pracy. Spotkanie w zależności od wyniku i potrzeb klienta, kończy się potwierdzeniem zakończenia Kontraktu lub otwarciem kolejnego procesu.