nrd-c3tNiAb098I-unsplash
Picture of Anna Sobczak

Anna Sobczak

Psycholog biznesu i akredytowany coach PCC ICF

Pozafinansowe motywowanie pracowników w czasie pandemii – szkolenie online

Zapraszam na ogólnodostępne szkolenie online pt. Pozafinansowe motywowanie pracowników w czasie pandemii. Zajmiemy się w nim tym, jak pracodawcy muszą przygotować się do zmian potrzeb pracowników wynikających z doświadczeń pracy zdalnej i hybrydowej.

Już we wtorek 22.06.2021r.

Pandemia przyniosła ogromne zmiany w życiu większości z nas. Model pracy zdalnej lub hybrydowej wymusił na pracownikach szybkie dostosowanie się do nowych warunków pracy, wykazanie się odpornością psychiczną. Pracownicy zdali ten test celująco – praca zdalna okazała się sukcesem. Jednak pod wysoką wydajnością kryją się wyczerpani i zagrożeni problemami psychicznymi ludzie. Teraz kolej na pracodawców, by w odpowiedni sposób dostosować nową organizację pracy i systemy motywacyjne odpowiadając na potrzeby swoich pracowników.

Podczas szkolenia przyjrzymy się temu, jak zmiany wynikające z restrykcji w okresie pandemii wpłynęły na życie zawodowe i osobiste pracowników. Co o tym mówią zarówno raporty firm badających te zjawiska, jak i my sami.

Przyjrzymy się nowym wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie pracownicy, na które muszą w odpowiedni sposób zareagować pracodawcy. Wyzwania te mogą nieść zagrożenie dla efektywności organizacji, ale i otwierać szanse na pozyskanie nowych talentów i wzmocnienie satysfakcji z pracy.

Zastanowimy się, jak organizacje mogą wspierać motywację swoich pracowników. Tak żeby nie utracili zaangażowania i sensu pracy oraz nie szukali lepszego miejsca na świecie w otwartym obecnie dzięki technologii międzynarodowym rynku pracy.

W naszym szkoleniu będzie nam towarzyszyć trójka bohaterów, Patryk, Ola i Paweł. Bardzo różni pod względem roli zawodowej, aspiracji i etapu życia, pozwolą nam przyjrzeć się omawianym zagadnieniom w sposób praktyczny.

Zapraszam na szkolenie już w przyszły wtorek, 22.06.2021.

Szczegóły i zapisy: https://lnkd.in/eRrGnmq 

Share this post