Praca z konfliktem w organizacji
Picture of Anna Sobczak

Anna Sobczak

Psycholog biznesu i akredytowany coach PCC ICF

Praca z konfliktem w organizacji Klienta – wystąpienie na Międzynarodowym Tygodniu Coachingu w dniu 15.05.2024

Wprowadzenie

Temat “Praca z Konfliktem w organizacji Klienta” – mojego wystąpienia na Międzynarodowym Tygodniu Coachingu, pojawił się w mojej głowie jako naturalna konsekwencja ostatnich moich projektów. Obecne czasy powodują w nas mniejszą tolerancję na zachowania innych osób, a emocje rządzą nami bardziej, niż byśmy tego sobie życzyli. W relacjach z innymi pracownikami napotykamy osoby o innych poglądach, przekonaniach, opiniach czy osobowościach. I innych emocjach. Konfrontacja tych różnic, szczególnie gdy są one nie do pogodzenia, wpływa na wzbudzenie napięcia pomiędzy oponentami. Związane z napięciem emocje wymagają podjęcia działań przez osoby skonfliktowane. Działanie to nazywamy strategiami, których skutkami są: zmiana konfliktowej sytuacji, uniezależnienie się od niej lub przystosowanie do niej. W zależności od tego, jak zarządzimy sytuacją konfliktową, możemy wzmocnić organizację lub doprowadzić do jej długotrwałej niesprawności organizacyjnej.

Co w takiej sytuacji może zrobić coach? Jak powinien pracować z Klientem, aby dać mu możliwość wyciągnięcia nauki z konfliktu i uzyskania nowej wyższej jakości, a nie destabilizacji działania? Jakich pułapek powinien unikać, aby wspierając Klienta nadal być w pozycji coacha? 

Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, zapraszam Cię do artykułu, który pojawi się niebawem na blogu.   

Share this post

business coaching
Anna Sobczak

ROE w procesach coachingowych

Czym jest ROE w procesach coachingowych? Założeniem pomiaru ROE (Return on Expectations) jest podejście do coachingu jako narzędzia wspomagającego realizacje strategii rozwoju organizacji. Podejście to realizuje powiązanie coachingu z konkretnymi,

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

ROI w procesach coachingowych

Czym jest ROI w procesach coachingowych? Dla osób pracujących z danymi finansowymi w organizacjach temat ROI w procesach coachingowych powinien być czytelny. Jednak wyjaśnijmy na początki, czym jest ROI i

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego – czym jest? W podejściu jakościowym istotne jest określenie i wybór celu procesu coachingowego ważnego dla coachee i organizacji (otoczenia coachee) oraz rezultatów, które można

Czytaj więcej »