Anna Sobczak

Anna Sobczak

Psycholog biznesu i akredytowany coach PCC ICF

Goodbye, maths and English. Hello, teamwork and communication?

Zapoznaj się z czterema kluczowymi ekonomicznymi przyczynami tego, że zdolności “miękkie”, takie jak umiejętności komunikacyjne, pracy w zespole czy zarządzania zespołem, będą mieć większe znaczenie dla pracodawcy od umiejętności “twardych”, jak matematyka czy język angielski. Wg The Hamilton Project, ekonomicznego think-tanku.

Link do artykułu.

Share this post

business coaching
Anna Sobczak

ROE w procesach coachingowych

Czym jest ROE w procesach coachingowych? Założeniem pomiaru ROE (Return on Expectations) jest podejście do coachingu jako narzędzia wspomagającego realizacje strategii rozwoju organizacji. Podejście to realizuje powiązanie coachingu z konkretnymi,

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

ROI w procesach coachingowych

Czym jest ROI w procesach coachingowych? Dla osób pracujących w danymi finansowymi w organizacjach temat ROI w procesach coachingowych powinien być czytelny. Jednak wyjaśnijmy na początki, czym jest ROI i

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego – czym jest? W podejściu jakościowym istotne jest określenie i wybór celu procesu coachingowego ważnego dla coachee i organizacji (otoczenia coachee) oraz rezultatów, które można

Czytaj więcej »