workshops
Picture of Anna Sobczak

Anna Sobczak

Psycholog biznesu i akredytowany coach PCC ICF

Warsztaty dedykowane: wypalenie zawodowe, kryzys emocjonalny, błędy komunikacyjne

Czym są warsztaty dedykowane?

Pracując w organizacjach Klientów, prowadziłam warsztaty z różnych obszarów, w tym związanych z wypaleniem zawodowym, kryzysami emocjonalnymi i błędami komunikacyjnymi. Kilka z nich może być przydatnych dla kolejnych organizacji, stąd pomysł o zaproponowaniu warsztatów szerszemu gronu odbiorców.

Warsztaty opracowywałam w odpowiedzi na bieżące potrzeby pracowników i leaderów Klientów. Potrzeby te są główne związane z problemami emocjonalnymi i napięciami, wywołanymi warunkami środowiska pracy lub postawami pracowników, ich cechami osobowości i zachowaniami. Budowanie wiedzy, świadomości i doświadczenia uczestników warsztatów w danym temacie pozwala na zbudowanie zdrowych i wartościowych relacji w pracy. Relacje te, oparte o wzajemną akceptację i zrozumienie, wpływają na kulturę organizacyjną i wizerunek zewnętrzny organizacji.

Ponieważ każda branża, każdy szczebel organizacyjny, a nawet każdy zespół ma indywidualny charakter i inne wyzwania, warsztaty przygotowywane są wspólnie po wcześniejszych wywiadach z przedstawicielami ich uczestników i sponsorem. W ten sposób dedykuję je pod aktualną konkretna potrzebę, wykorzystując wiedzę i doświadczenie z mojej praktyki zawodowej oraz poprzednich spotkań.

Moje doświadczenia

Moje doświadczenie obejmuje branże takie jak IT, produkcja, finanse i bankowość, usługi oraz branża usług pomocowych (psychoterapeucie, pielęgniarki) i rozwojowych (nauczyciele szkół średnich).

Posiadam listy referencyjne, które udostępniam na życzenie Klientów, oraz referencje dostępne na LinkedIn.

Proces przygotowania

Jak wspomniałam powyżej, każdy warsztat wymaga poznania  konkretnych potrzeb i czynników, które mają wpływ na aktualną sytuację uczestników warsztatu. Mogą one też warunkować formę i treść spotkania.

Dlatego zawsze proszę o możliwość przeprowadzenia wywiadów z osobami, które są w stanie przedstawić mi charakterystykę zespołu oraz warunki jego pracy. W ten sposób pozyskuje wiedzę do przygotowania dedykowanego warsztatu. 

Na podstawie tej wiedzy przygotowuję ofertę. W przypadku warsztatów obejmujących kilka zespołów lub cyklicznych spotkań z konkretną grupą uczestników,  oferta może zawierać propozycję etapu pilotażowego. Etap ten pozwala nam ocenić sposób dopasowania spotkania do potrzeb uczestników, oraz wypracować niezbędne modyfikacji. Często jest już pierwszym źródłem wniosków na temat tego, czemu należy poświęcić więcej uwagi w organizacji Klienta.

Po przeprowadzeniu warsztatów zwykle przygotowuję raport z ich podsumowaniem oraz rekomendacjami. W zależności od decyzji sponsora, raport zawiera wskazówki dotyczące korzystnych dla organizacji zmian lub aktywności, które mogą mieć charakter prewencyjny lub interwencyjny.

Największą wartością każdej organizacji są ludzie, którzy ją tworzą. Jeśli zdrowie psychofizyczne Twoich pracowników jest dla Ciebie ważne, zapraszam do kontakt! 

Podsumowanie

Największą wartością każdej organizacji są ludzie, którzy ją tworzą. Od ich emocji, stresu, zdrowia psychofizycznego zależy ich efektywność, lojalność i zaangażowanie.  Można im pomóc w różny sposób, o czym mówię w trakcie warsztatów. Jeśli jesteś zainteresowany, jak można we wskazanych wyżej obszarach wspomóc Twoich leaderów w zarządzaniu wyzwaniami stojącymi przed ich pracownikami, lub jak pomóc samym pracownikom, by byli w stanie uporać się z codziennymi zadaniami, zapraszam do kontakt! 

Share this post