Anna Sobczak

Anna Sobczak

Psycholog biznesu i akredytowany coach PCC ICF

METODYKA

REGUŁY PROWADZENIA PROCESÓW ZGODNIE Z METODYKĄ “S FOR STABILITY”.

Proces oparty jest na 5 regułach: 1. poufności – treść spotkań jest całkowicie poufna, 2. otwartości i delikatności – Klient mówi tyle ile chce, 3. szacunku – Klient ma wszystkie zasoby w sobie, których potrzebuje do osiągniecia celu, 4. odwagi – gdy tego wymaga sytuacja, 5. odpowiedzialności Klienta za proces.

 

FAZY METODYKI.

Określenie celu procesu. Opisanie rezultatów.

Odkrycie potrzeb wymaganych do osiągnięcia celu.

Zdefiniowanie strategii osiągnięcia celu.

Podział strategii na etapy i określenie sposobów kontrolowania postępu prac.

Określenie celów cząstkowych na poszczególne sesje.

Sesje podsumowujące poszczególne etapy.

Share this post

business coaching
Anna Sobczak

ROE w procesach coachingowych

Czym jest ROE w procesach coachingowych? Założeniem pomiaru ROE (Return on Expectations) jest podejście do coachingu jako narzędzia wspomagającego realizacje strategii rozwoju organizacji. Podejście to realizuje powiązanie coachingu z konkretnymi,

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

ROI w procesach coachingowych

Czym jest ROI w procesach coachingowych? Dla osób pracujących w danymi finansowymi w organizacjach temat ROI w procesach coachingowych powinien być czytelny. Jednak wyjaśnijmy na początki, czym jest ROI i

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego – czym jest? W podejściu jakościowym istotne jest określenie i wybór celu procesu coachingowego ważnego dla coachee i organizacji (otoczenia coachee) oraz rezultatów, które można

Czytaj więcej »