Anna Sobczak

Anna Sobczak

Psycholog biznesu i akredytowany coach PCC ICF

Starzenie się społeczeństwa w Polsce, zmiany na rynku pracy, zawody przyszłości

Starzenie sie społeczeństwa polskiego to fakt. W 2050 r ponad 30% obywateli bedzie w wieku 65+. Jak bedzie to wpływac na sytuacje ekonomiczna i społeczna kolejnych pokoleń?

Rozwój technologii i sztucznej inteligencji doprowadzi do automatyzacji pracy w wielu zawodach. To wpłynie na zanikanie niektórych zawodów i powstawanie nowych. Dla kogo bedzie praca w przyszłości? Zwróćcie uwagę na odpowiedz na to pytanie!

Link do artykułu.

Share this post

business coaching
Anna Sobczak

ROE w procesach coachingowych

Czym jest ROE w procesach coachingowych? Założeniem pomiaru ROE (Return on Expectations) jest podejście do coachingu jako narzędzia wspomagającego realizacje strategii rozwoju organizacji. Podejście to realizuje powiązanie coachingu z konkretnymi,

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

ROI w procesach coachingowych

Czym jest ROI w procesach coachingowych? Dla osób pracujących w danymi finansowymi w organizacjach temat ROI w procesach coachingowych powinien być czytelny. Jednak wyjaśnijmy na początki, czym jest ROI i

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego – czym jest? W podejściu jakościowym istotne jest określenie i wybór celu procesu coachingowego ważnego dla coachee i organizacji (otoczenia coachee) oraz rezultatów, które można

Czytaj więcej »