Anna Sobczak

Anna Sobczak

Psycholog biznesu i akredytowany coach PCC ICF

Przypadek, nie chęć szczera

Jaką role w odniesieniu sukcesu lub porażki ma zbieg okoliczności, zwyczajowo nazywany “szczęściem”? Na ile nasza praca i wytrwałość są jedynymi determinantami naszego sukcesu? Co mówią o tym badania naukowe i obserwacje badaczy?
A może jednak to mit, że sukces zależy tylko od Ciebie?
A jeśli nie zależy tylko od Ciebie, to czy warto tak bardzo się starać?

Link do artykułu.

Share this post

business coaching
Anna Sobczak

ROE w procesach coachingowych

Czym jest ROE w procesach coachingowych? Założeniem pomiaru ROE (Return on Expectations) jest podejście do coachingu jako narzędzia wspomagającego realizacje strategii rozwoju organizacji. Podejście to realizuje powiązanie coachingu z konkretnymi,

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

ROI w procesach coachingowych

Czym jest ROI w procesach coachingowych? Dla osób pracujących w danymi finansowymi w organizacjach temat ROI w procesach coachingowych powinien być czytelny. Jednak wyjaśnijmy na początki, czym jest ROI i

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego – czym jest? W podejściu jakościowym istotne jest określenie i wybór celu procesu coachingowego ważnego dla coachee i organizacji (otoczenia coachee) oraz rezultatów, które można

Czytaj więcej »