Picture of Anna Sobczak

Anna Sobczak

Psycholog biznesu i akredytowany coach PCC ICF

Przegląd najczęściej stosowanych technik manipulacyjnych – Psychologia Sprzedaży

“Ważne aby rozróżnić manipulację od normalnego, „zdrowego” wywierania wpływu społecznego. Taki wpływ jest częścią konstruktywnych relacji społecznych polegających na dawaniu i braniu. Natomiast w ramach manipulacji jedna osoba jest wykorzystywana przez drugą. Manipulator celowo tworzy sytuację, w której to on jest stroną dominującą i wykorzystuje „ofiarę”, aby zrealizować własne cele.” – Psychologia Sprzedaży

Link do artykułu.

Share this post