Anna Sobczak

Anna Sobczak

Psycholog biznesu i akredytowany coach PCC ICF

Przegląd najczęściej stosowanych technik manipulacyjnych – Psychologia Sprzedaży

“Ważne aby rozróżnić manipulację od normalnego, „zdrowego” wywierania wpływu społecznego. Taki wpływ jest częścią konstruktywnych relacji społecznych polegających na dawaniu i braniu. Natomiast w ramach manipulacji jedna osoba jest wykorzystywana przez drugą. Manipulator celowo tworzy sytuację, w której to on jest stroną dominującą i wykorzystuje „ofiarę”, aby zrealizować własne cele.” – Psychologia Sprzedaży

Link do artykułu.

Share this post

business coaching
Anna Sobczak

ROE w procesach coachingowych

Czym jest ROE w procesach coachingowych? Założeniem pomiaru ROE (Return on Expectations) jest podejście do coachingu jako narzędzia wspomagającego realizacje strategii rozwoju organizacji. Podejście to realizuje powiązanie coachingu z konkretnymi,

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

ROI w procesach coachingowych

Czym jest ROI w procesach coachingowych? Dla osób pracujących w danymi finansowymi w organizacjach temat ROI w procesach coachingowych powinien być czytelny. Jednak wyjaśnijmy na początki, czym jest ROI i

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego – czym jest? W podejściu jakościowym istotne jest określenie i wybór celu procesu coachingowego ważnego dla coachee i organizacji (otoczenia coachee) oraz rezultatów, które można

Czytaj więcej »