Praca z Klientem w kryzysie emocjonalnym final
Picture of Anna Sobczak

Anna Sobczak

Psycholog biznesu i akredytowany coach PCC ICF

Praca z Klientem w kryzysie emocjonalnym – Coaching Cafe ICF Wrocław, 28.06.2024

O czym będzie Coaching Cafe?

Już za 2 tygodnie w piątek 28.06.2024 ICF Wrocław organizuje pierwsze od dłuższego czasu spotkanie stacjonarne, na którym poruszymy temat “Praca z Klientem w kryzysie emocjonalnym”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tych tematem. Coachów, sympatyków coachingu oraz osoby, którym potrzebują wiedzy na temat kryzysu emocjonalnego w pracy lub otoczeniu prywatnym.

Kilka słów o agendzie warsztatu

* Warsztat ma na celu poszerzenie wiedzy na temat pracy coacha z Klientem w kryzysie emocjonalnym. Na wstępie porozmawiamy na temat emocji i inteligencji emocjonalnej oraz ich roli w życiu człowieka.
* Następnie omówimy mechanizm powstawania kryzysu związanego z ostrym lub przewlekłym stresem oraz sposoby pracy z nim, z uwzględnieniem kompetencji coacha.
* Pokazane zostaną przykłady interwencji mających na celu pomoc w powrocie do równowagi emocjonalnej oraz działań prewencyjnych, mających na celu ochronę przed kryzysem.
* Na koniec podyskutujemy o potrzebie zadbania przez coacha o własny stan psychofizyczny, jako warunek konieczny świadczenia pomocy osobom w kryzysie.

Zapraszam w imieniu swoim i ICF Polska!

Informacje organizacyjne

Koszt spotkania:

Spotkania ICF w czerwcu są nieodpłatne, dlatego jedynym warunkiem jest zapisanie się na listę uczestników pod linkiem: 

Praca z Klientem w kryzysie emocjonalnym – ICF POLSKA

Miejsce spotkania:

Budynek G Uniwersytetu uniMerito, ul. Fabryczna 14 g we Wrocławi

Share this post

business coaching
Anna Sobczak

ROE w procesach coachingowych

Czym jest ROE w procesach coachingowych? Założeniem pomiaru ROE (Return on Expectations) jest podejście do coachingu jako narzędzia wspomagającego realizacje strategii rozwoju organizacji. Podejście to realizuje powiązanie coachingu z konkretnymi,

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

ROI w procesach coachingowych

Czym jest ROI w procesach coachingowych? Dla osób pracujących z danymi finansowymi w organizacjach temat ROI w procesach coachingowych powinien być czytelny. Jednak wyjaśnijmy na początki, czym jest ROI i

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego – czym jest? W podejściu jakościowym istotne jest określenie i wybór celu procesu coachingowego ważnego dla coachee i organizacji (otoczenia coachee) oraz rezultatów, które można

Czytaj więcej »