Maslow w miejscu pracy

Piramida zaangażowania pracownika w piramidzie Maslowa. Ciekawa analiza wpływu indywidualnych potrzeb na poziom zaangażowania i stosunek do miejsca pracy.

Link do artykułu.

Dodaj komentarz