Coaching w Biznesie - praca ze studentami
Picture of Anna Sobczak

Anna Sobczak

Psycholog biznesu i akredytowany coach PCC ICF

Coaching w Biznesie – praca ze studentami uniMerito we Wrocławiu

Jak co roku miałam przyjemność poprowadzić zajęcia na studiach podyplomowych Coaching w Biznesie ze studentami uniwersytetu uniMerito we Wrocławiu.

Dla mnie jest ogromnie ważne, że mogę dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z osobami wchodzącymi w świat coachingu. Zawsze wychodzę z zajęć pełna energii, widząc zaangażowanie i dedykację uczestników studium. Ten zawód wybierany jest świadomie przez osoby pragnące pomagać innym w ich dążeniu do swoich celów. Czy to celów prywatnych czy zawodowych. To zawód wymagający ciągłego doskonalenia się, pracy nad sobą jako człowiekiem i jako coachem. Pracy nad kompetencjami coacha, postawą coacha, etyką w pracy coacha, autentycznością i odwagą. To zawód wymagający odpowiedzialnego podejścia do Klienta, ponieważ może Mu pomóc odnaleźć sens w tym, kim jest prywatnie czy zawodowo. Ale może też zdestabilizować emocjonalnie i poznawczo. Tą wiedzą dzieliłam się ze studentami, wskazując im potencjał i zagrożenia tej profesji.

Dziękuję uniwersytetowi uniMerito za zaproszenie do prowadzenia tych zajęć. Mam poczucie, że w ten sposób wpływam na budowanie profesjonalnego coachingu na polskim rynku pracy.

I dziękuję uczestnikom studium za aktywność i kreatywność podczas pracy wspólnej. Za zaangażowanie i entuzjazm podczas długich, niedzielnych godzin, które przeleciały mi lekko i bezwysiłkowo. Z taką grupą praca jest przyjemnością i daje ogromną satysfakcie. Dziękuję i życzę wszystkim rozwoju w roli coacha!

Omówiliśmy wiele tematów, a jeszcze tyle zostało do powiedzenia. Coaching to szeroka dziedzina, z której każdy może czerpać to, co dla niego ważne. Dzielmy się swoim doświadczeniem i twórzmy wspólnie społeczność profesjonalnych coachów.

#Profesjonalnycoaching 

Share this post

business coaching
Anna Sobczak

ROE w procesach coachingowych

Czym jest ROE w procesach coachingowych? Założeniem pomiaru ROE (Return on Expectations) jest podejście do coachingu jako narzędzia wspomagającego realizacje strategii rozwoju organizacji. Podejście to realizuje powiązanie coachingu z konkretnymi,

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

ROI w procesach coachingowych

Czym jest ROI w procesach coachingowych? Dla osób pracujących z danymi finansowymi w organizacjach temat ROI w procesach coachingowych powinien być czytelny. Jednak wyjaśnijmy na początki, czym jest ROI i

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego – czym jest? W podejściu jakościowym istotne jest określenie i wybór celu procesu coachingowego ważnego dla coachee i organizacji (otoczenia coachee) oraz rezultatów, które można

Czytaj więcej »