AkademiaCoachingu2023
Anna Sobczak

Anna Sobczak

Psycholog biznesu i akredytowany coach PCC ICF

Akademia Coachingu ICF 13-15.10.2023r – podsumowanie

W ubiegły weekend odbyły się ważne dla nas wybory, ale i zakończyła się hasztagAkademiaCoachinguICF, spotkanie profesjonalnych coachów zrzeszonych w ICF Poland.

Hasłem naszej edukacji był hasztagŚwiadomyCoach. Zaproszeni Goście dostarczyli nam doświadczania na najwyższym poziomie. Pozwolili nam spojrzeć na siebie, na swoją świadomość profesjonalnego coacha, na nasza rolę, jaką pełnimy wobec naszych Klientów. Na swoje emocje, myśli i odczucia z ciała, które również wpływają na naszą pracę z Klientem. I oczywiście etykę, która tworzy podwaliny każdej naszej relacji.
Dziękuję Julija Slaby, Inga Bielińska, MCC, ESIA, EIA, ITCA, ACTC, MA, Justyna Czempik, Dariusz Niedzieski, Joanna Grela, Bożena Grabowska, Magdalena Giec, MCC, MBA, Tatiana Krawczyńska-Zaucha PhD, MCC za dzielenie się swoim doświadczeniem, wiedzą i mądrością.

Dziękuję organizatorom ICF Poland za świetną organizację spotkania, przestrzeń do pracy i przestrzeń do integracji. Na hasztagAkademiaCoachinguICF poczułam, że mam wokół siebie ludzi, którzy w podobny do mnie sposób pochodzą do zawodu coacha, jako profesji mającej ogromne znaczenie w budowaniu zdrowego społeczeństwa, ale który wymaga ciągłego rozwoju i wychodzenia ponad swoje ograniczenia. Dziękuję za poczucie wspólnoty, za wszystkie uśmiechy, serdeczne słowa, wybuchy śmiechu, energie, i za czas zadumy, medytacji, zagłębienia się w siebie.

Dziękuję Wam wszystkim, których spotkałam na Akademii!

Do zobaczenia na następnej Akademii za rok!

GrowWithCoaching 🌱GrowWithICF 🌱 ICFPoland
coaching coach businesscoaching teamcoaching executivecoaching ProfesjonalnyCoaching

Share this post

business coaching
Anna Sobczak

ROE w procesach coachingowych

Czym jest ROE w procesach coachingowych? Założeniem pomiaru ROE (Return on Expectations) jest podejście do coachingu jako narzędzia wspomagającego realizacje strategii rozwoju organizacji. Podejście to realizuje powiązanie coachingu z konkretnymi,

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

ROI w procesach coachingowych

Czym jest ROI w procesach coachingowych? Dla osób pracujących w danymi finansowymi w organizacjach temat ROI w procesach coachingowych powinien być czytelny. Jednak wyjaśnijmy na początki, czym jest ROI i

Czytaj więcej »
business coaching
Anna Sobczak

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego

Pomiar jakościowy efektów procesu coachingowego – czym jest? W podejściu jakościowym istotne jest określenie i wybór celu procesu coachingowego ważnego dla coachee i organizacji (otoczenia coachee) oraz rezultatów, które można

Czytaj więcej »